Forum - HAJLO.COMmunity [ forum dyskusyjne, kasa za posty, forum młodzieżowe, forum wielotematyczne ]


Nabór do ekipy forum!!! Więcej informacji: Napisz PW

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości[Delphi] Prosta Układanka.
(04-10-2011 17:47) #1

[Delphi] Prosta Układanka.

Witam Wesoly.
Chcę dziś was nauczyć jak Można Napisać własną grę w Delphi.
A więc ZaczynajmyWesoly.
1.Odpalamy Delphi.
2. Klikamy File>New>Application.
3. NA Formę Programu kładziemy 2 labele, 10 Buttonów oraz 1 Timer.
4. Nazywanie Labeli. 1 Labelowi właściwości Caption ustawiamy na ]"Czas 0:0" , a 2 Labelowi właściwości Caption Ustawiamy Na : "Ruchy 0".
5.Teraz Zajmijmy Się Buttonami.
* Właściwość Height, oraz Width Pierwszych 9 buttonów Ustawiamy na 121.
* Właściwość Height, oraz Width Buttonu 10 ustawiamy na
25 oraz 365
* Zmiana Caption poszczególnych buttonów.
Button1 > Caption >1
Button2 > Caption >2
Button3 > Caption >3
Button4 > Caption >4
Button5 > Caption >5
Button6 > Caption >6
Button7 > Caption >7
Button8 > Caption >8
Button9 > Caption > [puste]
Button10 > Caption >Losuj

* Dodawanie Funkcji Butonów.

Button1 > OnClick >

Kod:
//Sprawdza czy Nazwa Caption Buttona 2 jest pusta jeśli tak to zmienia Caption Buttona 2 na Caption Buttona 1 A potem Caption Buttona 1 zmienia na Pusty. I tak Wszędzie robimy w Analogiczny sposób.
if button2.Caption=' ' then
begin
   button2.Caption:=button1.Caption;
   button1.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button4.Caption=' ' then
begin
   button4.Caption:=button1.Caption;
   button1.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


Button2 > OnClick >
Kod:
if button1.Caption=' ' then
begin
   button1.Caption:=button2.Caption;
   button2.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button3.Caption=' ' then
begin
   button3.Caption:=button2.Caption;
   button2.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button5.Caption=' ' then
begin
   button5.Caption:=button2.Caption;
   button2.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


Button3 > OnClick >
Kod:
if button2.Caption=' ' then
begin
   button2.Caption:=button3.Caption;
   button3.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button6.Caption=' ' then
begin
   button6.Caption:=button3.Caption;
   button3.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


Button4 > OnClick >
Kod:
if button1.Caption=' ' then
begin
   button1.Caption:=button4.Caption;
   button4.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button5.Caption=' ' then
begin
   button5.Caption:=button4.Caption;
   button4.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button7.Caption=' ' then
begin
   button7.Caption:=button4.Caption;
   button4.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


Button5 > OnClick >
Kod:
if button2.Caption=' ' then
begin
   button2.Caption:=button5.Caption;
   button5.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button4.Caption=' ' then
begin
   button4.Caption:=button5.Caption;
   button5.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button6.Caption=' ' then
begin
   button6.Caption:=button5.Caption;
   button5.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button8.Caption=' ' then
begin
   button8.Caption:=button5.Caption;
   button5.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


Button6 > OnClick >
Kod:
if button3.Caption=' ' then
begin
   button3.Caption:=button6.Caption;
   button6.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button5.Caption=' ' then
begin
   button5.Caption:=button6.Caption;
   button6.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button9.Caption=' ' then
begin
   button9.Caption:=button6.Caption;
   button6.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;

end;


Button7 > OnClick >
Kod:
if button4.Caption=' ' then
begin
   button4.Caption:=button7.Caption;
   button7.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button8.Caption=' ' then
begin
   button8.Caption:=button7.Caption;
   button7.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


Button8 > OnClick >
Kod:
if button7.Caption=' ' then
begin
   button7.Caption:=button8.Caption;
   button8.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button5.Caption=' ' then
begin
   button5.Caption:=button8.Caption;
   button8.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button9.Caption=' ' then
begin
   button9.Caption:=button8.Caption;
   button8.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


Button9 > OnClick >
Kod:
if button6.Caption=' ' then
begin
   button6.Caption:=button9.Caption;
   button9.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button8.Caption=' ' then
begin
   button8.Caption:=button9.Caption;
   button9.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


Button10 > OnClick >
Kod:
var
//Przypisuje Zmienną.
i:integer;
begin
//zmienia Właściwości Enabled Buttonów na True.
button1.Enabled:=true;
button2.Enabled:=true;
button3.Enabled:=true;
button4.Enabled:=true;
button5.Enabled:=true;
button6.Enabled:=true;
button7.Enabled:=true;
button8.Enabled:=true;
button9.Enabled:=true;

gra:=false;
stoper:=0;
//Funkcja Losowania
randomize;
for i:=1 to 10000 do
   case random(10)+1 of
   1:button1click(sender);
   2:button2click(sender);
   3:button3click(sender);
   4:button4click(sender);
   5:button5click(sender);
   6:button6click(sender);
   7:button7click(sender);
   8:button8click(sender);
   9:button9click(sender);
   end;
licznik:=-1;
Funkcja Sprawdzająca.
sprawdzaj;
gra:=true;
end;

6. Dodawanie Zmiennych Do Programu.

*Nad Sekcją implementation w Sekcji Var dopisujemy:
Kod:
licznik,stoper:longint;
  gra:boolean;

7. Funkcje Timera.

Klikamy 2 razy na komponent Timer1 i W OnClick Dajemy kod:
Kod:
label1.Caption:='Czas '+inttostr(stoper div 60)+':'+inttostr(stoper mod 60);
if gra then inc(stoper);

8. Właściwośći Buttonów.
*Od Buttona 1 do Buttona 2 właściwości Enabled ustawiamy na False.

9. Cały Kod Gry:
Kod:
unit Unit6;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, jpeg;

type
  TForm6 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    Button5: TButton;
    Button6: TButton;
    Button7: TButton;
    Button8: TButton;
    Button9: TButton;
    Button10: TButton;
    Timer1: TTimer;
    Image1: TImage;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button5Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
    procedure Button7Click(Sender: TObject);
    procedure Button8Click(Sender: TObject);
    procedure Button9Click(Sender: TObject);
    procedure Button10Click(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
        procedure sprawdzaj;
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form6: TForm6;
  licznik,stoper:longint;
  gra:boolean;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm6.sprawdzaj;
begin
inc(licznik);
label2.Caption:='Ruchy '+inttostr(licznik);
if gra then
if button1.Caption='1' then
if button2.Caption='2' then
if button3.Caption='3' then
if button4.Caption='4' then
if button5.Caption='5' then
if button6.Caption='6' then
if button7.Caption='7' then
if button8.Caption='8' then
if button9.Caption=' ' then
  begin
  gra:=false;
  ShowMessage('Gratuluję udało Ci się ułożyć');
  end;
end;

procedure TForm6.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
label1.Caption:='Czas '+inttostr(stoper div 60)+':'+inttostr(stoper mod 60);
if gra then inc(stoper);
end;

procedure TForm6.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if button2.Caption=' ' then
begin
   button2.Caption:=button1.Caption;
   button1.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button4.Caption=' ' then
begin
   button4.Caption:=button1.Caption;
   button1.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


procedure TForm6.Button2Click(Sender: TObject);
begin
if button1.Caption=' ' then
begin
   button1.Caption:=button2.Caption;
   button2.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button3.Caption=' ' then
begin
   button3.Caption:=button2.Caption;
   button2.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button5.Caption=' ' then
begin
   button5.Caption:=button2.Caption;
   button2.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


procedure TForm6.Button3Click(Sender: TObject);
begin
if button2.Caption=' ' then
begin
   button2.Caption:=button3.Caption;
   button3.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button6.Caption=' ' then
begin
   button6.Caption:=button3.Caption;
   button3.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;


procedure TForm6.Button4Click(Sender: TObject);
begin
if button1.Caption=' ' then
begin
   button1.Caption:=button4.Caption;
   button4.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button5.Caption=' ' then
begin
   button5.Caption:=button4.Caption;
   button4.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button7.Caption=' ' then
begin
   button7.Caption:=button4.Caption;
   button4.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;

procedure TForm6.Button5Click(Sender: TObject);
begin
if button2.Caption=' ' then
begin
   button2.Caption:=button5.Caption;
   button5.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button4.Caption=' ' then
begin
   button4.Caption:=button5.Caption;
   button5.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button6.Caption=' ' then
begin
   button6.Caption:=button5.Caption;
   button5.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button8.Caption=' ' then
begin
   button8.Caption:=button5.Caption;
   button5.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;

procedure TForm6.Button6Click(Sender: TObject);
begin
if button3.Caption=' ' then
begin
   button3.Caption:=button6.Caption;
   button6.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button5.Caption=' ' then
begin
   button5.Caption:=button6.Caption;
   button6.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button9.Caption=' ' then
begin
   button9.Caption:=button6.Caption;
   button6.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;

end;

procedure TForm6.Button7Click(Sender: TObject);
begin
if button4.Caption=' ' then
begin
   button4.Caption:=button7.Caption;
   button7.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button8.Caption=' ' then
begin
   button8.Caption:=button7.Caption;
   button7.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;

procedure TForm6.Button8Click(Sender: TObject);
begin
if button7.Caption=' ' then
begin
   button7.Caption:=button8.Caption;
   button8.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button5.Caption=' ' then
begin
   button5.Caption:=button8.Caption;
   button8.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button9.Caption=' ' then
begin
   button9.Caption:=button8.Caption;
   button8.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;

procedure TForm6.Button9Click(Sender: TObject);
begin
if button6.Caption=' ' then
begin
   button6.Caption:=button9.Caption;
   button9.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end else
if button8.Caption=' ' then
begin
   button8.Caption:=button9.Caption;
   button9.Caption:=' ';
   sprawdzaj;
end;
end;

procedure TForm6.Button10Click(Sender: TObject);
var
i:integer;
begin
button1.Enabled:=true;
button2.Enabled:=true;
button3.Enabled:=true;
button4.Enabled:=true;
button5.Enabled:=true;
button6.Enabled:=true;
button7.Enabled:=true;
button8.Enabled:=true;
button9.Enabled:=true;

gra:=false;
stoper:=0;
randomize;
for i:=1 to 10000 do
   case random(10)+1 of
   1:button1click(sender);
   2:button2click(sender);
   3:button3click(sender);
   4:button4click(sender);
   5:button5click(sender);
   6:button6click(sender);
   7:button7click(sender);
   8:button8click(sender);
   9:button9click(sender);
   end;
licznik:=-1;
sprawdzaj;
gra:=true;
end;procedure TForm6.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
gra:=false;
label1.Caption:='Czas 0:0';
label2.Caption:='Ruchy 0';
timer1.Enabled:=false;

button1.Enabled:=false;
button2.Enabled:=false;
button3.Enabled:=false;
button4.Enabled:=false;
button5.Enabled:=false;
button6.Enabled:=false;
button7.Enabled:=false;
button8.Enabled:=false;
button9.Enabled:=false;
end;

e


(22-07-2017 08:54) #2

RE: [Delphi] Prosta Układanka.

co to jest za błąd

_______________________________________________________________________
Hello Neighbor download,


(02-02-2018 11:50) #3

RE: [Delphi] Prosta Układanka.

Agencja http://www.escorts-girls.com oferuje wysokiej jakości usługi dziewczyn na terenie całego Londynu. Wszystkie dziewczyny są atrakcyjne, młode, bardzo seksowne i doskonale wiedzą, jak sprawić przyjemność mężczyźnie. Zadzwoń i od razu umów się na spotkanie.


(17-05-2018 10:08) #4

RE: [Delphi] Prosta Układanka.

Mi to się nie wydaje że to jest prosta układanka

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Linki

Copyrights

Tłumaczenie: Polski Support MyBB Silnik MyBB Styl: Darek