Forum - HAJLO.COMmunity [ forum dyskusyjne, kasa za posty, forum młodzieżowe, forum wielotematyczne ]


Nabór do ekipy forum!!! Więcej informacji: Napisz PW

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gościUczniów czekają duże zmiany. "To ostatni rok"
(24-08-2011 09:13) #1

Uczniów czekają duże zmiany. "To ostatni rok"

Ogłoszenie nowego roku szkolnego Rokiem Szkoły z Pasją, zawieszenie zajęć w czasie Euro 2012 oraz egzamin gimnazjalny według nowych zasad - to jedne z najważniejszych zmian, które nastąpią od 1 września 2011 - informuje biuro prasowe MEN. Nowy rok szkolny rozpocznie w różnych typach szkół 5 mln 474 tys. 600 uczniów i słuchaczy. - Będzie to ostatni rok trzyletniego okresu obniżania wieku szkolnego i kolejny rok upowszechniania edukacji przedszkolnej - poinformował resort edukacji.

MEN podaje, że od września 2011 r. wszystkie pięciolatki (372,5 tys. dzieci w całej Polsce) będą objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Po raz ostatni rodzice mogą zdecydować, czy posłać swoje sześcioletnie dzieci do I klasy, czy pozostawić je w przedszkolu.

W ramach roku szkolnego 2011/12, ogłoszonego Rokiem Szkoły z Pasją, MEN będzie promować najlepsze rozwiązania wzbogacające ofertę edukacyjną placówek. - Szkołę z pasją kreują przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważne w tym roku będzie podkreślanie roli wszystkich osób zaangażowanych w jej życie. Przyjazną i ciekawą szkołę tworzą nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także rodzice, sami uczniowie i środowisko zewnętrzne, w tym organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego - zwraca uwagę MEN.


Resort edukacji informuje także o możliwości zawieszenia zajęć szkolnych w czasie Euro 2012. - Zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą się kończyć w ostatni piątek czerwca. Poza tym, w związku z obywającymi się w przyszłym roku Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, szkoły będą miały możliwość zawieszenia zajęć, w przypadku, gdy na danym terenie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych - informuje MEN.

Resort wyjaśnia, że zagrożenie to może być związane z utrudnieniami w przemieszczaniu się uczniów między szkołą a miejscem zamieszkania lub w organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych organ prowadzący szkołę lub placówkę (jeśli zaistnieje taka potrzeba) w zakresie posiadanych możliwości powinien zorganizować opiekę dla uczniów i wychowanków, którym zawieszono zajęcia.

Ponadto, jedną z istotnych zmian w nowym roku szkolnym będzie egzamin gimnazjalny przeprowadzony według nowych zasad. Testy egzaminacyjne będą przygotowane dla uczniów, którzy ukończą cykl nauki w gimnazjum zgodnie z nową podstawą programową, obowiązującą od roku szkolnego 2009/2010. Do egzaminu przystąpi 420 tys. uczniów trzecich klas gimnazjum.

Egzamin, jak dotychczas, będzie składał się z trzech części – humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego nowożytnego. Jego wyniki będą natomiast podawane, co jest nowością, dla każdego z pięciu bądź sześciu zakresów: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego będzie zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym.

- Każdy gimnazjalista będzie miał obowiązek przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym, sprawdzającego spełnianie wymagań ustalonych w podstawie programowej. Egzamin na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej. Prawo przystąpienia do niego będzie miał natomiast uczeń, który dobrze poznał język obcy poza szkołą. Ocena z egzaminów z języka obcego będzie liczyła się przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych - informuje MEN.

MEN poinformował także o nowej formule kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będzie ona obowiązywać od 1 września 2011 r. w przedszkolach i gimnazjach (a rok później w pozostałych typach szkół). - Najistotniejsza zmiana to zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem - podkreśla resort.

Zmieniają się również zasady wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli np. o dysleksji. Taka opinia będzie wydawana jeden raz i będzie ważna przez cały okres edukacji. Do tej pory na każdym etapie - w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – uczeń musiał uzyskać kolejną opinię.

Resort edukacji poinformował także o podwyżkach dla nauczycieli. Podwyżki obejmą ponad 600 tys. nauczycieli. Ich wynagrodzenie od 1 września wzrośnie po raz kolejny o 7 procent. Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego będzie wynosiła: - dla nauczyciela stażysty: 2618 zł (1546 zł w roku 2007 – wzrost o 69 proc.) - dla nauczyciela kontraktowego: 2906 zł (1933 zł w roku 2007 – wzrost o 50 proc.) - dla nauczyciela mianowanego: 3770 zł (2706 zł w roku 2007 – wzrost o 39 proc.) - dla nauczyciela dyplomowanego: 4817 zł (3479 zł w roku 2007 – wzrost o 38 proc.).

Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/

I co powiecie na temat tych zmian? Przyniosą one więcej szkód czy korzyści? I dlaczego? Zapraszam do dyskusji.(20-06-2017 10:55) #3

RE: Uczniów czekają duże zmiany. "To ostatni rok"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


(05-07-2017 10:35) #4

RE: Uczniów czekają duże zmiany. "To ostatni rok"

TanczeTanczeTanczeTancze


(24-08-2017 14:32) #5

RE: Uczniów czekają duże zmiany. "To ostatni rok"

o

Cytat:d 1 września wzrośnie po raz kolejny o 7 procent

a liczba godzin pracy o ile wzrośnie?


(05-12-2018 16:57) #6

RE: Uczniów czekają duże zmiany. "To ostatni rok"

Warto w tej kwestii popytać znajomych. Przynajmniej moim zdaniem.

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Linki

Copyrights

Tłumaczenie: Polski Support MyBB Silnik MyBB Styl: Darek