Hajlo.COMmunity

Pełna wersja: Problem z kalkulatorem.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Witam
Mam pewien problem z kalkulatorem Kwasny.
Napisałem program który mnoży, dodaje, odejmuje a przy dzieleniu wywala błąd.
Przy Wpisaniu rególki dzielenia

Cytat:var

X, Y, Z : extended;

begin

X := StrToInt(Edit10.text);

Y := StrToInt(Edit11.text);

Z := X / Y;

Edit12.text := FloatToStr(Z);

I zatwierdzeniu zmian i uruchomieniu programu wyskakuje błąd.
Włącza się on przy dzieleniu.
Co z tym mogę zrobić ??.
Co poprawić w kodzie ??.
Kod:
var
  X, Y, Z : extended;
begin
X := StrToFloat(Edit10.text);
Y := StrToFloat(Edit11.text);
Z := X / Y;
Edit12.text := FloatToStr(Z);

Jeśli chcesz wykonać dzielenie całkowite, użyj operatora div.
Popraw Mi ten kod jak powinien wyglądać bo nie wiem gdzie go wstawić ;-/
Pomieszało mi się teraz wszystko Zęby.
Klikasz 2 razy na buttona. przechodzi ci do edytora i Ctrl V.
Wiem gdzie kod wstawić ale nie wiem jak operatora użyć Jezyk1
Gdzie go wpisać Zęby
Kod:
var
  X, Y, Z : extended;
begin
X := StrToFloat(Edit10.text);
Y := StrToFloat(Edit11.text);
Z := X div Y; // <--
Edit12.text := FloatToStr(Z);
Aha nie zobaczyłem dokladnie kodu Zęby Zęby
I dupa nie działa zaznacza mi tą linijke z operatorem
Kod:
var
  X, Y, Z : longint;
begin
X := StrToFloat(Edit10.text);
Y := StrToFloat(Edit11.text);
Z := X div Y; // <--
Edit12.text := FloatToStr(Z);
Ten też nie działa :/.
Teraz podkreśla X := StrToFloat(Edit10.text);

Cały kod programu

Cytat:unit Unit4;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Button1: TButton;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Edit4: TEdit;
Edit5: TEdit;
Edit6: TEdit;
Button2: TButton;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Edit7: TEdit;
Edit8: TEdit;
Edit9: TEdit;
Button3: TButton;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Edit10: TEdit;
Edit11: TEdit;
Edit12: TEdit;
Button4: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Edit10Change(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var

X, Y, Z : Integer;

begin

X := StrToInt(Edit1.text);

Y := StrToInt(Edit2.text);

Z := X + Y;

Edit3.text := IntToStr(Z);

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var

X, Y, Z : Integer;

begin

X := StrToInt(Edit4.text);

Y := StrToInt(Edit5.text);

Z := X - Y;

Edit6.text := IntToStr(Z);

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var

X, Y, Z : Integer;

begin

X := StrToInt(Edit7.text);

Y := StrToInt(Edit8.text);

Z := X * Y;

Edit9.text := IntToStr(Z);

end;

procedure TForm1.Edit10Change(Sender: TObject);
var

X, Y, Z : extended;

begin

X := StrToInt(Edit10.text);

Y := StrToInt(Edit11.text);

Z := X / Y;

Edit12.text := FloatToStr(Z);

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
X, Y, Z : longint;
begin
X := StrToFloat(Edit10.text);
Y := StrToFloat(Edit11.text);
Z := X div Y;
Edit12.text := FloatToStr(Z);

end;

end.
Stron: 1 2
Przekierowanie